Vill du ha hjälp med marknadsföring?
Driver du e-handel men hinner inte med marknadsaktiviteterna

 

Digital marknadsföring

Varför en E-handels plan?
Anledningarna är så klart många. Men först och främst blir planen ett formellt verktyg. Och en e-handelsplan går att förändra och är lätt att följa. Detta i motsats till den alldeles för vanliga, informella, e-planen som oftast ligger gömd i någons huvud eller är skrivet i ett PM.

Vilka nyckeltal bör man mäta (KPI:ER?

Som specialist på Google försöker vi analysera sökord, upptäcka beteende och trender via Googles olika tjänster.
Bland annat Google Analytics och Google Adwords kan vi visa resultatet av din kommunikationsaktivitet eller reklamkampanj.

Vi rekommenderar att sätta mål på kampanjen eller aktiviteten.
Hur många kundleads vill vi få? Telefonsamtal?  eller intresseanmälan eller läsa en viss sida på din hemsida.

Resultatet kan mätas på detaljnivå. Timme , dagar, snittorder,  etc.

Vi presenterar förslag och åtgärder för att förbättra resultaten.

Exempel på områden som återkommer regelbundet i en marknadsfunktion

Marknadsplan/kommunikationsplan
– Konkurrentanalys
– Målgruppsanalys
– Produkt/tjänsteanalys
– Aktivitetsplan/tidplan
– Intern kommunikation

Reklamplan

– Grafisk profil/kommunikationsplattform
– Budskapstrategier
– Formulera kommunikationsmål och strategier
– Reklambudget

Mediaplan
– Räckvidd
– Frekvens
– Målgrupper, prioritering
– Huvudmedia
– Optimering av räckvidd
– Bokning av utrymme

Vinster med ett bra innehåll i marknadsföringen

Ett bra innehåll lyfts oftast fram som en metod för att bygga just förtroende och stärka företagets varumärke i en digital värld, men erbjuder också en rad andra fördelar:
– Mest konkret kan ett ”komplett” marknadsföringsinnehåll som breddats från att tala enbart om företagets erbjudande till att adressera generella kundbehov, utmaningar, möjligheter och alternativa lösningsmetoder ge en god grund för att förbättra företagets sökbarhet i digitala kanaler. Chansen att den oinsatta kunden Googlar direkt på vårt företagsnamn och produkter är högst begränsad innan vi gjort ett första avtryck i deras hjärna. Genom att prata ett språk som är anpassat till var mottagaren befinner sig i sin tanke- och beslutsprocess ökar chansen att vi får in en träff.

– En digital sökträff leder förhoppningsvis till att vi börjar vinna ”mindshare” hos våra tilltänkta kunder och säkerställer att vi framöver finns med som ett tänkbart alternativ. Kännedom om vilka vi är, är en grundförutsättning för att vi på sikt ska bli inbjudna och få vara med och offerera och presentera en lösning. Fördelarna med ökad mindshare gäller förstås också andra påverkare och beslutsfattare såsom press, analytiker, investerare etc.

– Innehållsmarknadsföring är också ett självklart verktyg i arbetet med att hålla dialogen igång med och underhålla tidiga prospekt tills de är redo för en konkret köpdiskussion. I bästa fall leder också strategin till att vi successivt ökar vår egen kunskap om den tilltänkta kundens behov och förväntningar.

– Som de flesta säljare vet handlar arbetet med företags RFI* inte bara om att ”som man frågar får man svar”: Den som har haft en chans att påverka de frågor som ställs har också bäst förutsättning att komma med de rätta svaren. Genom att delta i, och påverka dialogen tidigt i kundens beslutsprocessen ökar vi våra chanser att längre fram kunna påverka den RFI som köparen skickar ut för sitt faktamässiga beslutsunderlag.

– Till sist: Med ett bredare budskap signalerar vi till marknaden att vi faktiskt är intresserade inte bara av att sälja produkter utan av att lösa problem och utveckla affärsmöjligheter tillsammans med våra kunder. På så sätt uppmuntrar vi dem att be oss om råd och delta med vårt kunnande och erfarenheter tidigare i processen. 

 

 

*RFI = Retrun of invest

Fotnot
Outsourcing är ett engelskt låneord och betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. Motsatsen till outsourcing är insourcing. Outsourcing definieras enligt SAOL (Svenska akademins ordlista) som “utläggning av verksamhet på entreprenad”, d.v.s. verksamhetsutläggning.