Vill du ha hjälp med marknadsföring?
Driver du e-handel men hinner inte med marknadsaktiviteterna

 

Google certifierad

Google Certifierad 
Google shopping: Bevisat förbättrade produktresultat och kunnande inom grundläggande och avancerade koncept inom Shopping-annonsering, inklusive skapande av ett Merchant Center-konto och produktdataflöde samt skapande och hantering av Shopping-kampanjer.

Displayannonsering Examensbeviset är ett intyg om goda kunskaper i displayannonsering, däribland bästa metoder för att skapa, hantera och optimera visningskampanjer i AdWords.

Grundkurs i adword

Övergripande
Alla möjligheter kan te sig svåröverskådliga. Ett säkert tips är att sätta mål och hålla sig till en plan och strategi. Ett mål kan vara att bli mer känd hos målgruppen eller att stärka varumärket, öka förståelsen för något, eller något mer konkret som att uppnå säljmål i en riktad kampanj. Marknadsmixen kan då bestå av interna och externa insatser, som en uppdaterad webb (som ska uppdateras ett antal gånger i månaden), on-line marketing, nya trycksaker, mässdeltagande, aktiviteter på sociala medier, PR-arbete, utskick, kick-off, annonsering. Allt planeras och samordnas för bästa effekt.

Projekt
Låna ONIRO för ett projekt eller en kampanj. Det kan vara en lämplig lösning i många fall.

Hyr eller outsourca din marknadsavdelning!
Fakta och bakgrund

95% av Sveriges företag har inte marknadsföring som sin kärnverksamhet. Ändå låter 90 % av företagen marknadsföringen skötas internt.

Många företag arbetar enligt principen ”själv är bäste dräng” med marknadsföringen.

Det blir lätt ”mycket snack och lite verkstad”
Vad kan vara bra med en extern marknadfunktion. Skälet är enkelt: Man kan inte förvänta sig helt nya vinklingar från personer som bara brottas med ett enda företags marknadsproblem. Man kan helt enkelt inte se skogen för alla träd, utan blir ofrånkomligen ”hemmablind” efter en tid. När man brottats med problemen tillräckligt länge, är det lätt att man slutar brottas. För att slippa riskera prestigen, kan det kännas tryggare att sitta och snacka i fikarummet/omklädningsrummet, än att springa ut och ”ta en match på mattan”. ONIRO jobbar dagligen med många olika företags marknadsföringsproblem. Därför är vi vältränade.

Smartare, snabbare och snyggare
ONIRO blir vid första tanken ett dyrare alternativ. Men vi arbetar både snabbare och smartare. Och tillsammans med vår kreativa avdelning gör vi snyggare och mycket effektivare material – därför att vi är specialister på det vi gör. Resultatet blir därför också bättre, vilket betyder att vi i praktiken trots allt är ett billigare alternativ. Och på köpet får ni synergi-effekter då vi erbjuder våra uppdragsgivare att använda och dela på olika verktyg för t ex Google, e-verktyg m fl samt får på köpet utbyta och dra nytta av erfarenheter från andra branscher.

Vad kan marknadsfunktionen innehålla?
Den kan se ut på många olika sätt, beroende på hur kundens behov ser ut. En del av våra kunder vill bygga pipeline och generera leads, en del vill stärka varumärket och andra vill skapa synlighet i media. Men även s k intern marknadsföring blir allt vanligare. Berätta för oss vad just du och ditt företag behöver, så anpassas funktionen därefter.

Välkommen till ONIRO!